+48 600 897 162 biuro@lukaszbeltowski.pl

Firma BEŁTOWSKI GEODEZJA. NIERUCHOMOŚCI.

Świadczymy usługi w obszarze geodezji oraz wyceny nieruchomości.


Geodezyjna obsługa inwestycji

Prace geodezyjne związane są z projektowaniem i wykonywaniem pomiarów, obliczeń, przetwarzaniem dokumentacji geodezyjnej w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb inwestora zamawiającego usługę geodety. W trakcie procesu inwestycyjnego inwestor może korzystać z pomocy geodety począwszy od zakupu działki aż po przyjęcie wybudowanego obiektu do użytkowania.


W momencie zakupu działki geodeta usprawni transakcję poprzez:

  • odnalezienie mapy podziałowej w przypadku zakupu działki, która była częścią większej działki pierwotnej (jeżeli planujemy zakup większej działki w celu jej podziału na mniejsze części i odsprzedaży, geodeta sporządzi niezbędną dokumentację podziałową),
  • przygotowanie dokumentacji potrzebnej do zmiany klasyfikacji gruntów, w przypadku planowanej budowy na działce rolnej lub leśnej,
  • przygotowanie dokumentów wymaganych przez notariusza przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży nieruchomości – odpis i wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • opracowanie mapy do założenia księgi wieczystej nieruchomości.

W trakcie budowy geodeta wykonuje szereg czynności:

  • opracowania map do celów projektowych,
  • przygotowanie dokumentacji w celu uzgodnienia projektu przyłączy w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP),
  • tyczenia osi budynków, przebiegu przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych, elektrycznych oraz gazociągów,
  • pomiary montażowe, przemieszczeń i odkształceń budynku,
  • wykonanie mapy inwentaryzacyjnej po zakończeniu budowy, niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku wydawanej przez inspektora nadzoru budowlanego.
geodezja-sprzet

Świadczymy obsługę zarówno domów jednorodzinnych jak również dużych inwestycji deweloperskich na terenie Krakowa i okolic.