+48 600 897 162 biuro@lukaszbeltowski.pl

BEŁTOWSKI - WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Świadczymy profesjonalne usługi w obszarze wyceny nieruchomości.


Wycena nieruchomości

Firma świadcząca usługi wyceny nieruchomości na terenie Krakowa, powiatu krakowskiego i województwa małopolskiego, zapewniając profesjonalizm, rzetelność i obiektywizm w procesie szacowania wartości.

Łukasz Bełtowski– rzeczoznawca majątkowy nr upr. 5052. Biegły sądowy w zakresie szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Naszymi Klientami są osoby fizyczne, osoby prawne, kancelarie prawne, sądy, gminy, firmy i przedsiębiorstwa, a także Banki i pozostałe instytucje działające na rynku finansowym, dla których istotne jest rzetelne określenie wartości nieruchomości.


Sporządzamy wyceny nieruchomości dla celów:

 • zabezpieczenia kredytów hipotecznych (operat do banku – wycena mieszkania kraków, wycena lokalu użytkowego kraków, wycena działki kraków, wycena domu kraków, wycena kamienicy Kraków, wycena inwestycji deweloperskiej),
 • transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości,
 • opinie dla sądów i opinie przedsądowe (sporządzamy opinie przedsądowe dotyczące postępowań spadkowych, wyceny dla celów działu spadku, wyceny nieruchomości w sprawie o zachowek, wyceny nieruchomości przy podziale majątku wspólnego, wycena majątku wspólnego małżeńskiego, wycena majątku do rozwodu),
 • wyceny nieruchomości dla celów mediacji, wycena nieruchomości przed złożeniem pozwu sądowego,
 • operaty dla komorników, syndyków (wyceny nieruchomości na potrzeby postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, upadłości konsumenckiej, przygotowanej likwidacji tzw. pre-pack),
 • ustanowienia służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • dla celów ubezpieczeniowych,
 • wyceny do sprawozdań finansowych,
 • wyceny dla celów skarbowo – podatkowych,
 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych jako podstawy do naliczania amortyzacji,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych (renty planistyczne),
 • wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych (tzw. aportów),
 • ustalenia czynszu dzierżawnego, analizy rynkowego czynszu najmu,
 • pozostałych zgodnie z potrzebami zamawiającego.

Wycena obejmuje:

 • Nieruchomości lokalowe (prawo własności do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego),
 • Nieruchomości komercyjne (biurowe, handlowe, magazynowe, usługowe, kamienice),
 • Nieruchomości przemysłowe,
 • Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane,
 • Nieruchomości rolne,
 • Nieruchomości leśne,
 • Nieruchomości specjalne (użyteczności publicznej, obiekty rekreacyjne),
 • Nieruchomości przedsiębiorstw.

Operaty szacunkowe sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, w szczególności zawartymi:

 • W Ustawie o gospodarce nieruchomościami,
 • W Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości,
 • W Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny Nieruchomości.

Jesteśmy członkiem
Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
Czlonek_MSRM