+48 600 897 162 biuro@lukaszbeltowski.pl

Firma BEŁTOWSKI GEODEZJA. NIERUCHOMOŚCI.

Świadczymy usługi w obszarze geodezji oraz wyceny nieruchomości.


Mapa do celów projektowych

Jednym z pierwszych kroków zmierzających do rozpoczęcia budowy domu lub innego obiektu budowlanego jest sporządzenie przez geodetę mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych. Jest to dokument niezbędny w trakcie ubieganiu się o pozwolenie na budowę, przy tworzeniu projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektu zagospodarowania działki (wykorzystywany przez projektanta oraz architekta).


Na podstawie sporządzonej mapy do celów projektowych architekt opracowuje plan zagospodarowania działki, będący częścią składową projektu budowlanego, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.

Bazując na mapie sytuacyjno – wysokościowej opracowanej przez geodetę, konkretny projekt obiektu budowlanego zostaje odniesiony do aktualnego stanu zagospodarowania i ukształtowania terenu budowlanego.

Mapa do celów projektowych jest wykorzystywana także do projektowania usytuowania poziomego i pionowego sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami. Projekt zagospodarowania terenu (działki) wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych, który pokazuje przebieg przyłączy sieci uzbrojenia terenu wymaga uzgodnienia z ZUDP odpowiedniego starostwa (właściwego dla miejsca inwestycji).

Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualne informacje o wszystkich danych ewidencyjnych dotyczących zarówno obszaru projektowanej inwestycji, jak również obszaru otaczającego ten teren w pasie co najmniej 30 metrów.

W zależności od zamówienia zleceniodawcy mapa do celów projektowych może zostać sporządzona przez geodetę w technologii tradycyjnej tj. w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej tj. numerycznym opracowaniu w uzgodnionym formacie danych.