+48 600 897 162 biuro@lukaszbeltowski.pl

Firma BEŁTOWSKI GEODEZJA. NIERUCHOMOŚCI.

Świadczymy usługi w obszarze geodezji oraz wyceny nieruchomości.


Doradztwo rynku nieruchomości

Firma BEŁTOWSKI Geodezja. Nieruchomości. świadczy usługi związane z doradztwem rynku nieruchomości. 

Ofertę kierujemy do inwestorów oraz właścicieli nieruchomości o potencjale komercyjnych (grunty inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, handlowe, biurowe itp.). Inwestycje na rynku nieruchomości wiążą się z dużą kapitałochłonnością, dlatego zasadnym jest przeprowadzenie szczegółowej analizy planowanej transakcji. W tym celu stosuje się zindywidualizowaną dla każdego typu obiektu procedurę due dilligence nieruchomości, która ma na celu gruntowne rozpoznanie potencjału danej nieruchomości przy uwzględnieniu obszaru ryzyk.

Badanie due dilligence obejmuje analizę sytuacji makroekonomicznej i rynkowej w odniesieniu do planowanej inwestycji, badanie stanu prawnego nieruchomości, aspekty przychodów i kosztów generowanych z nieruchomości, wpływ otoczenia i lokalizacji nieruchomości, przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, analiza optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości itp.

what-is-due-diligence

Dla naszych Klientów przeprowadzamy analizy opłacalności inwestycji w nieruchomości, analizę potencjału nieruchomości oraz doradztwo przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości, w celu optymalizacji warunków transakcji, określenia profilu najlepszego nabywcy dla danego typu nieruchomości. Analiza uwzględnia specyfikę danej nieruchomości, perspektywy rynku, możliwości jego rozwoju oraz ryzyk towarzyszących inwestycjom na rynku nieruchomości.

Stopień trudności zlecenia oraz termin wykonania usługi determinują kwotę wynagrodzenia za zlecenie, które każdorazowo jest ustalane indywidualnie z Klientem.

Gwarantujemy:  Obiektywizm, rzetelność oraz terminowość wykonywanych usług.

Zaprzyjaźnione firmy